අප පිළිබඳ

සංස්ථාපිත තොරතුරු

ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම-ශ්‍රී ලංකාවේ (1982 අංක 17දරණ සමාගම් පනත යටතේ සමාගම් ලියාපදිංචි අංක පි.බී. 384 සහිතව පිහිටුවා 2007අංක 07 දරණ සමාගම් පනත යටතේ නැවත ලියාපදිංචි කර) වර්ෂ 2006 මාර්තු 06 වන දින සංස්ථාපනය කරන ලද සීමාසහිත සමාගමකි.

අප පිළිබඳ අපේ ඉතිහාසය

අපට ඉතිහාසයක් ඇත…මේ අපේ ඒ කතාවයි………………

2006 වසරේදී තරුණ උද්‍යෝගිමත් ව්‍යාපාරික කණ්ඩායමක් විසින්, මෙතෙක් නිසි අවධානයක් යොමු නොවූ හදුනාගත් සමාජ ස්ථරයක මුල්‍ය ප්‍රශ්න වලට, අපේමවුද, විශිෂ්ඨත්වයට පත්වීම ඉලක්ක කර ගත්තාවුද, විසදුම් ලබා දීම පිණිස ලක්දෙරණ ආයෝජන සමාගම පිහිටුවන ලදී.

අපගේ සමාජ වගකීම වන්නේ, පුද්ගලයින්ට යුක්ති සහගත වුද තිරසාර වුද ආකාරයෙන් සහ ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය පමණක් නොව ජිවන තත්වයද වඩාත් යහපත් කිරීමට අවස්ථාවක් උදාකරදෙනු පිණිස ණය පහසුකම් සැලසීමයි.

එවක හත් දෙනෙකුගෙන් යුත් කුඩා කාර්ය මණ්ඩලයකින් හා රාජගිරියේ පිහිටි එකම ශාඛාවක් සහිතව 2006 දි ඇරඹුණු අප සමාගම මේ වන විට විස්තීරණ ශාඛා ජාලයකින් සමන්විතය.

ෆෙයා වේ සමාගම් සමුහයේ ආශ්‍රිත සමාගමක් වන ලක්දෙරණ සමාගම, කොටස්කරුවන්ගේ ප්‍රාග්ධනයෙන් හා බැංකු ණය ලබාගැනීමෙන් මුල්‍යනය කර ඇත.

අප විසින්, රක්ෂණ පහසුකම් සැලසීම වැනි අගය වැඩිකිරීමේ සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

මෙහෙවර

  • කුලී සින්නක්කර විසදුම් සැපයීමේ ව්‍යාපාරයෙහි අප නිරතව සිටින්නෙමු.
  • අපි අපේ ගනු දෙනු කරුවන්ට,ප්‍රායෝගිකවුද,පහසුවුද,ඉක්මන් හා මිත්‍රශීලී වුද,සේවාවක් විශ්වාසදායි හා ප්‍රියමනාප ලෙස ස්වකීය සේවා ඇගයීමට හා ප්‍රසාදයට ලක්වූ කාර්යක්ෂම හා කඩිසර කාර්ය මණ්ඩලයක් මගින් සපයන්නෙමු.
  • අප ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ජිවනෝපාය වර්ධනයත් සමග අප සමාජයේ සංවර්ධනයත් කරා යොමුවෙමින්,ලාභ දායි ලෙස ව්‍යාපාර අභිවෘදධිය කෙරෙහි වූ කොටස්කරුවන්ගේ අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කිරීම.

දැක්ම - ඉලක්කය

  • ලක්දෙරණේ ප්‍රියතම විශ්වාසනීය හා කඩිනම් කුලී සින්නක්කර සේවාවේ ප්‍රමුඛයා වීම මගින් අප පාරිභෝගිකයන් උසස් සමාජ තලයකට ගෙන යාම.